//
you're reading...
องค์ประกอบที่สำคัญในการจัด Events

ก้าวแรกแห่งความสำเร็จในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเสมือนจริง (Virtual Event)

ในความเป็นจริง มีหลักการหลายหลากมากมายที่ใช้ได้ดีกับการเปิดตัวงาน Event ทั่วไป สามารถนำมาใช้ประกอบการเปิดตัว Virtual Event ให้ประสบความสำเร็จได้  เพราะไม่ว่าจะเป็นการจัดงานที่ไหนงานอีเว้นท์ ก็คืองานอีเว้นท์

ความผิดพลาดอย่างแรกที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดอีเว้นท์ทั่วไป คือ การเลือกสถานที่จัด และการเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาสำหรับการจัด virtual event ก่อนที่จะรู้ว่าจะจัดงานอะไร เป็นงานประเภทไหน ดังนั้น เพื่อให้งานที่จัดประสบความสำเร็จ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ ความต้องการในการจัดงานนั้นคืออะไร แล้วจึงเลือกว่า จะจัดที่ไหน ใช้เทคนิคอะไรเข้ามาช่วยได้บ้าง

สนทนา

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: