//
ที่มาโครงการ

เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรแต่ละพื้นที่ ต่างต้องจัดงาน โครงการ “กาชาดทั่วไทย รู้ภาษีทันใจกับกรมสรรพากร” เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละพื้นที่ต่างมีศักยภาพในการนำเสนอ แตกต่างกัน ทำให้มาตรฐานงานไม่เท่าเทียมกัน มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร กรมฯจึงมีแนวคิดที่จะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้เพิ่มเติม ถึงเทคนิคการสร้างสรรค์กิจกรรม Event Marketing อย่างไรถึงโดนใจ โดยคาดหวังว่า จะเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆของกรมสรรพากรให้สามารถดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมืออาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. สนับสนุน สท.ในการจัดโครงการ “กาชาดทั่วไทย รู้ภาษีทันใจกับกรมสรรพากร” และการจัด Events อื่นให้สามารถดำเนินการจัดนิทรรศการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ฝึก อบรมให้เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ Events Marketing อย่างไรให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมืออาชีพ และกิจกรรมที่นำเสนอในโอกาสต่อไปมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  3. สร้าง เครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เจ้าหน้าที่สังกัด สภ.4-12 ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดโครงการ “กาชาดทั่วไทย รู้ภาษีทันใจกับกรมสรรพากร”
  2. สท.ในสังกัด สภ.1-3 ในส่วนการจัดกิจกรรม Events อื่นที่จะมีการจัดต่อไป ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เจ้า หน้าที่กรมฯที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์สามารถจัดโครงการ “กาชาดทั่วไทย รู้ภาษีทันใจกับกรมสรรพากร” หรือจัด Events อื่นได้อย่างมืออาชีพ ทำให้กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรม และบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมฯ สู่สาธารณชน ในวงกว้างต่อไป

Advertisements

สนทนา

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: