//
you're reading...
องค์ประกอบที่สำคัญในการจัด Events

Event Marketing Checklist

ในการจัดงาน Event Marketing ให้พิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้

  1. ลักษณะของงาน และกิจกรรมในงานสอดคล้องกับบุคลิกของตราสินค้า
  2. มีชื่อของแบรนด์ประกอบในชื่องาน
  3. วัน เวลา และสถานที่จัดงาน
  4. มีโลโก้ของบริษัท เป็นองค์ประกอบในกิจกรรม เช่นในแผ่นป้ายโฆษณางาน หรือ ฉากของงาน
  5. มีโลโก้ ของตราสินค้าอยู่ทั่วงาน
  6. มีลัญลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของประจำงาน หรือมี mascot ให้คนจำได้
  7. เชิญสื่อมวลชน มาทำข่าว
  8. เชิญคนดังในวงการ นักวิชาการที่น่าเชื่อถือ มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คนเข้าร่วมงาน
  9. มีแผนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ที่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งก่อน และหลังงาน
  10. มีการใช้สื่อทางการตลาดอื่นๆประกอบ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

ชวนคิด..
ยังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องพิจารณาในการจัดงาน Event Marketing อีก คุณคิดถึงอะไรได้อีกบ้าง เขียนแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้

Advertisements

สนทนา

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: