//
archives

รูปแบบการจัด Events

This category contains 4 posts

Seminar: งานสัมมนา

ใครว่าการเรียนรู้จบแค่ในห้องเรียน? การสัมมนาเป็นงานอีกประเภทหนึ่งที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถให้ความรู้ข้อมูลแก่คนเป็นจำนวนมากได้ในเวลาเดียวกัน การจัดสัมมนามีหลายรูปแบบ จัดเป็นแบบส่วนตัวหรือแบบสาธารณะ จัดเป็นการเรียนรู้แบบต่อเนื่องหลายครั้งหรือแบบงานเดียวจบา จะจัดเป็นเชิงธุรกิจหรือเป็นการให้ความรู้อย่างเดียว นอกจากนั้นยังเลือกจัดเป็นการสอนโดยวิทยากรหรือเป็นเชิงสนทนาก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาปละประเด็นหลักของการจัดสัมนนาด้วย อย่างไรก็ตามงานสัมมนามีความเป็นทางการน้อยกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกผ่อนคลายอีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นหรือโต้เถียงข้อสรุปกันภายในงานได้อีกด้วย การเตรียมงานสัมมนา การเตรียมงานสัมมนาก็คล้ายกับการบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จ ควรมีการวางแผนล่วงหน้าไว้หลายเดือนทั้งเรื่องธีมงาน หัวข้อที่จะพูด พูดเรื่องอะไร และพูดให้ใครฟัง สถานที่ การเลือกสถานที่ ไม่ควรเลือกจัดห้องที่ใกล้ที่สุด เพราะรูปแบบการจัดสัมมนาที่แตกต่ากันออกไปก็ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกันออกไปด้วย ยิ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นระดับสูงมากขึ้นไปเท่าไหร่ สถานที่จัดก็ยิ่งต้องดีขึ้นไปตามนั้น ส่วนเรื่องขนาดของสถานที่ ต้องพิจารณาจำนวนของผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบเข้าไปด้วย ค่าเข้าร่วมสัมมนา ผู้เข้าร่วมงานควรต้องจ่ายค่าเข้าร่วมงานหรือไม่? โดยตามความจริงแล้วงานสัมมนาที่ต้องเสียเงินมักมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่างานสัมมนาที่เข้าได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย วิทยากร การเลือกวิทยากรก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยทั่วไปแล้ว งานสัมมนาจะประกอบด้วยการให้ความรู้ 60% และการให้ความบันเทิงอีก 40% การเลือกวิทยากรที่ไม่มีความน่าสนใจ ก้จะไม่ดึงดูดคน และทำให้งานสัมมนาดูไม่น่าสนใจตามไปด้วย ฉะนั้นควรเลือกวิทยากรที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และใช้ความมีชื่อเสียงนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการตลาด ผู้ร่วมสนับสนุน งานสัมมนาเป็นงานที่เหมาะมากสำหรับการส่งเสริมการขายให้กับผู้ร่วมสนับสนุนงาน (sponsor) เช่นงานสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ กลุ่มเป้าหมายที่มางนานก็จะเป็นผู้ที่สนใจเครื่องยนต์หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้ว ฉะนั้นการใช้ sponsor ที่อยู่ในวงการเดียวกันก็จะทำให้เป็นที่สนใจของผู้มางานอย่างมาก จดหมายเชิญ ทำทำจดหมายเชิญและประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุด หากต้องการให้การประชาสัมพันธ์นั้นประสบความสำเร็จก็ควรให้เวลาอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ก่อนงาน … อ่านเพิ่มเติม

Trade Shows: งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า เป็นงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร เพราะนอกจากจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์แล้ว ยังได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจเจ้าอื่นๆอีกด้วย งานแสดงสินค้าต่างๆจัดขึ้นอยู่บ่อยๆโดยมีเจ้าภาพเป็นสภาหอการค้า มีทั้งงานปนะเภาชุมชนไปจนถึงงานใหญ่ระดับประเทศ โดยทั่วไปแล้วงานแสดงสินค้านี้มีข้อดีอยู่ที่การจัดเป็นสำหรับเฉพาะกลุ่ม เช่นงานเรือก็จะเรียกความสนใจได้มากสำหรับคนที่อยู่แถบทะเลหรือมีงานอดิเรา เป็นการล่องเรือออกทะเล หรืองาน expo ต่างๆก็จะเป็นสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการตกแต่งบ้านหรือผู้รับเหมาต่างๆ เป็นต้น ข้อดีและข้อเสียของการออกงานแสดงสินค้า มีดังนี้ ข้อดี: งานแสดงสินค้าทำให้ผู้ประกบอธรุกิจได้พบปะกับ ผู้คนจำนวนมากในเวลาที่เร็ว และที่สำคัญคือผู้คนเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเรา หากใครสนใจและแวะชมบูธของเราก็เริ่มมั่นใจได้เลยว่า เขาจะเป็นลูกค้าของคุณด้วย การสร้าง display ให้บูธของคุณให้น่าสนใจจึงเป็นการช่วยได้อย่างมาก ข้อเสีย: ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาในการออกงานแสดงสินค้าแต่ละครั้ง ถ้างานใหญ่มีผู้ประกอบการณ์เข้าร่วมงานมาก นั่นแสดงถึงการที่จะมีเข้าร่วมงานมากเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นงานประเภทนี้จะมีค่าเช่าบูธค่อนข้างสูง ซึ่งก็เป็นข้อเสียที่เราต้องแลก

Conferences: งานการประชุม

การจัดงานประเภทงานประชุม เป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่ง สำหรับนักจัดงาน คำว่า “ประชุม” สามารถใช้ได้กับหลายกลุ่มบุคคล ตั้งแต่การประชุมข้อสรุปทางวิทยาสาสตร์ของนักวิจัย ไปถึงการฝึกการขายของกลุ่มตัวแทนผู้ขายต่างๆ การวางแผนการจัดงานอาจเป็นหน้าที่ของคนในองค์กร หรือจะใช้ผู้เชี่ยวชาญการจัดงานประชุมก็ได้ สิ่งที่ต้องคำนึงในการจัดงานการประชุม สถานที่: ประเมินจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ขนาดอาจใหญ่แล็กต่างกันไปตั้งแต่ห้องประชุมขนาดเล็ก จนถึงห้องโถงขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่าย: ในยุคสมัยที่แต่ละองค์กรณ์ต้องประหยับงบประมาณกันมากขึ้น บางองค์กรณ์อาจใชห้องประชุมภายในอลค์กรณ์เป็นสถานที่ในการจัดงาน แทนที่จะไปเช่าห้องโถงโรงแรมขนาดใหญ่ ในกรณีองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่มากอยู่แล้ว ก็อาจจะได้เปรียบกว่า การคาดการจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม: การเลือกผู้เข้าร่วม ประชุมจากต่างที่ ต่างถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดที่ไกลออกไป อาจเป็นอุปสรรคและเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ให้ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและทั้งผู้จัดงาน ที่พัก: ถึงแม้ว่าที่ประชุมอาจจะใหญ่และเพียงพอ แต่หากในเมืองนั้นมีที่พักน้อยและไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่มาประชุม นั่นก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมนัก การวางผังห้องประชุม: เรื่องห้องประชุมอาจเป็นเรื่องไม่สำคญสำหรับใครบางคน แต่งานการประชุมบางงาน อาจต้องมี presentation ประกอบการประชุมฉะนั้นเรื่องตำแหน่งของขอ monitor และตำแหน่งเก้าอี้ในห้องประชุมจึงเป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ประเภทของการประชุม Academic conferences: การประชุมทางการศึกษา Medical conferences: การประชุมทางการแพทย์ Business conferences: การประชุมทางธุรกิจ Training conferences: การประชุมฝึกอบรม Internet conferences: … อ่านเพิ่มเติม

รูปแบบการจัด Events

อีเว้นท์นั้นครอบคลุมตั้งแต่งานขนาดเล็ก รอบสื่อมวลชน จนถึงงานใหญ่ ที่มีผู้เข้าร่วมงาน เป็นพัน เป็นหมื่นคน อย่างการเลี้ยงฉลองแจกรางวัล งานแสดงสินค้า หรืองานมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก อย่างการแจกรางวัลออสก้าร์ และบอลโลก เป็นต้น รูปแบบการจัด Events มีได้หลากหลายมากเท่าที่ผู้จัดจะคิดได้ บางงานใหญ่ บางงานจัดเป็นงานเฉพาะกลุ่ม บางงานสามารถจัดได้บ่อยๆ บางงานเหมาะสำหรับจัดปีละครั้ง ในที่นี้ ขอนำเสนอเฉพาะรูปแบบ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ อาทิ การแสดง แจกลายเซ็นในงานหนังสือ การจัดงานออนไลน์ (Virtual Event) การแสดงข้างถนน งานนิทรรศการ งานเปิดตัวสินค้า งานเปิดร้าน การจัดเลี้ยง งานรื่นเริงต่างๆ งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า งานเลี้ยงบริษัท งานการกุศล เดินแฟชั่นโชว์ งานแสดงสินค้า งานสินค้าราคาถูก งานสัมมนาบริษัท เป็นต้น ชวนคิด.. ขอให้แต่ละท่าน ส่งแสดงความคิดเห็น รูปแบบการจัดงาน Event Marketing ที่รู้จัก หรือเคยเข้าร่วมงานมา รูปแบบการจัดงาน Event Marketing ที่คิดว่าเหมาะกับองค์กรของท่านที่สุด เลือกมา … อ่านเพิ่มเติม