//
you're reading...
รูปแบบการจัด Events

Conferences: งานการประชุม

การจัดงานประเภทงานประชุม เป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่ง สำหรับนักจัดงาน คำว่า “ประชุม” สามารถใช้ได้กับหลายกลุ่มบุคคล ตั้งแต่การประชุมข้อสรุปทางวิทยาสาสตร์ของนักวิจัย ไปถึงการฝึกการขายของกลุ่มตัวแทนผู้ขายต่างๆ

การวางแผนการจัดงานอาจเป็นหน้าที่ของคนในองค์กร หรือจะใช้ผู้เชี่ยวชาญการจัดงานประชุมก็ได้

สิ่งที่ต้องคำนึงในการจัดงานการประชุม

สถานที่: ประเมินจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ขนาดอาจใหญ่แล็กต่างกันไปตั้งแต่ห้องประชุมขนาดเล็ก จนถึงห้องโถงขนาดใหญ่

ค่าใช้จ่าย: ในยุคสมัยที่แต่ละองค์กรณ์ต้องประหยับงบประมาณกันมากขึ้น บางองค์กรณ์อาจใชห้องประชุมภายในอลค์กรณ์เป็นสถานที่ในการจัดงาน แทนที่จะไปเช่าห้องโถงโรงแรมขนาดใหญ่ ในกรณีองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่มากอยู่แล้ว ก็อาจจะได้เปรียบกว่า

การคาดการจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม: การเลือกผู้เข้าร่วม ประชุมจากต่างที่ ต่างถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดที่ไกลออกไป อาจเป็นอุปสรรคและเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ให้ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและทั้งผู้จัดงาน

ที่พัก: ถึงแม้ว่าที่ประชุมอาจจะใหญ่และเพียงพอ แต่หากในเมืองนั้นมีที่พักน้อยและไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่มาประชุม นั่นก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมนัก

การวางผังห้องประชุม: เรื่องห้องประชุมอาจเป็นเรื่องไม่สำคญสำหรับใครบางคน แต่งานการประชุมบางงาน อาจต้องมี presentation ประกอบการประชุมฉะนั้นเรื่องตำแหน่งของขอ monitor และตำแหน่งเก้าอี้ในห้องประชุมจึงเป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง

ประเภทของการประชุม

  • Academic conferences: การประชุมทางการศึกษา
  • Medical conferences: การประชุมทางการแพทย์
  • Business conferences: การประชุมทางธุรกิจ
  • Training conferences: การประชุมฝึกอบรม
  • Internet conferences: การประชุมผ่านเครื่อข่าย internet
Advertisements

สนทนา

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: